Hotararea 788 din 2007 – varianta actualizata

Hotararea 788 din 2007 - EnviroCons

Cadrul institutional stabilit de Hotararea 788 din 2007 pentru aplicarea directa a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri,

Hotararea 235 din 2007 – varianta actualizata

Hotararea 235 din 2007 - EnviroCons

Hotararea 235 din 2007 reglementeaza activitatile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

Legea 278 din 2013 – varianta actualizata

Legea 278 din 2013 -EnviroCons

Legea 278 din 2013 stabileste conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor.

Ordinul 95 din 2005 – varianta actualizata

Ordinul 95 din 2005 - EnviroCons

Ordinul 95 din 2005 stabileste criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Legea 249 din 2015 – varianta actualizata

Legea 249 din 2015 - EnviroCons

Legea 249 din 2015 stabileste cadrul legislativ care reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.