Caută
Close this search box.
Envirocons Trading | Consultanta Protectia Mediului

Autorizația de mediu – ce trebuie să știi despre acest document

Durabilitate - Transport

Sursa foto

Autorizația de mediu este un act administrativ emis de către autoritatea competentă, în acest caz, Agenția pentru Protecția Mediului, prin care sunt stabilite condițiile de funcționare ale unei activități existente sau a unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Acest document este obligatoriu la punerea în funcțiune sau la începerea unui proiect sau activități.

Este esențial de reținut că autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației. Pe durata suspendării, este interzisă desfășurarea activității respective.

Baza legală pentru emiterea autorizației de mediu este definită în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, împreună cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, procedurile specifice de emitere și de aplicare a autorizației de mediu sunt reglementate prin diverse ordine ministeriale.

Autorizația de mediu este un instrument crucial pentru supravegherea și reglementarea activităților, având ca scop principal reducerea impactului asupra mediului al activităților din comerț și industrie, precum și protejarea mediului înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale.

Când este necesară autorizația de mediu

Autorizația de mediu este necesară atunci când desfășoară o activitate care are potențialul de a avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Este important să subliniem că nu toate tipurile de activități necesită autorizare din punct de vedere al mediului. Decizia de a solicita autorizația de mediu depinde de tipul și de amploarea activității desfășurate.

Lista codurilor CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) autorizabile este detaliată în anexa 1 la Ordinul Ministerului nr. 1798/2007. Este crucial să se verifice această listă și să se consulte aspectele menționate la rubrica „obligații” din același act normativ pentru a determina dacă activitatea respectivă necesită sau nu autorizație de mediu.

De exemplu, dacă activitatea desfășurată se regăsește în anexa 1 a ordinului menționat și sunt îndeplinite aspectele menționate la observații, atunci este sigur că există obligația de a depune o solicitare pentru obținerea autorizației de mediu.

Pe de altă parte, dacă activitatea desfășurată se regăsește în anexa 1 a ordinului menționat, dar nu se îndeplinesc aspectele menționate la observații, atunci nu există obligația de a deține autorizație de mediu, iar activitatea va funcționa pe baza unei declarații pe proprie răspundere, cu obligația de a respecta legislația de protecție a mediului în vigoare.

Cine se ocupă de obținerea autorizației de mediu

Obținerea autorizației de mediu este responsabilitatea titularului activității respective. Titularul activității trebuie să întocmească dosarul de autorizare și să depună documentele necesare la autoritatea competentă, care în acest caz este Agenția pentru Protecția Mediului (APM) din raza localității sau județului în care urmează să fie desfășurată activitatea.

Titularul activității trebuie să respecte procedurile și cerințele stabilite de către autoritatea competentă în ceea ce privește întocmirea și depunerea dosarului de autorizare. Acest lucru implică furnizarea tuturor documentelor necesare conform legislației în vigoare și conform cerințelor specifice stabilite de către APM.

De asemenea, titularul activității trebuie să coopereze cu reprezentanții autorității de mediu în timpul procesului de obținere a autorizației de mediu. Acest lucru poate include facilitarea accesului autorității de mediu la amplasamentul activității pentru inspecții sau evaluări.

echipa consultanti ENVIROCONS

Afla cum EnviroCons te poate ajuta sa iti indeplinesti toate obligatiile de mediu, corect si la timp:

Gestiune Deseuri

Intocmim evidentele si depunem la termen raportarile periodice pentru deseurile generate (APM, ANPM, MEC)

Autorizatii & Vize

Oferim solutii optime pentru obtinere sau revizuire autorizatii de mediu si asiguram viza anuala in timp util.

Declaratii AFM & OIREP

Facem calculele, propunem solutiile de optimizare costuri si depunem declaratiile/raportarile necesare.

Care sunt actele necesare obținerii autorizației de mediu

Pentru obținerea autorizației de mediu, sunt necesare diverse documente și informații care să fie incluse în dosarul de autorizare. Acestea pot varia în funcție de specificul activității desfășurate și de cerințele stabilite de către autoritatea competentă, însă în general, următoarele acte sunt adesea solicitate:

  • Cerere de eliberare a autorizației de mediu: Un document oficial în care titularul activității solicită autoritatea competentă emiterea autorizației de mediu pentru activitatea sa.
  • Fișa de prezentare: Un document detaliat care cuprinde informații generale despre unitatea solicitantă, detalii specifice privind activitatea desfășurată, sursele de poluanți, măsurile de protecție a factorilor de mediu, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor periculoase, conformitatea cu planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, respectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România a aderat, precum și alte informații relevante privind monitorizarea și protecția mediului.
  • Documente de înregistrare și identificare: Acestea pot include certificatul de înregistrare al firmei (CUI), certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) și alte documente similare care atestă statutul legal al solicitantului.
  • Documente privind proprietatea sau utilizarea terenului: Pot fi necesare documente care atestă dreptul de proprietate sau utilizare a terenului pe care urmează să fie desfășurată activitatea, cum ar fi contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere sau contracte de comodat.
  • Planuri și scheme: Acestea pot include planuri de situație ale obiectivului sau amplasamentului, planuri de încadrare în zonă și orice alte scheme necesare pentru a ilustra amplasamentul și modul în care activitatea va afecta mediul înconjurător.
  • Contracte sau acorduri cu operatori autorizați pentru gestionarea deșeurilor: Dacă activitatea generează deșeuri, este posibil să fie necesare contracte sau acorduri cu operatori autorizați pentru preluarea și gestionarea acestor deșeuri.
  • Dovada plății tarifului de parcurgere a procedurii de autorizare: Unele autorități pot solicita o dovadă a plății tarifului asociat procesului de autorizare.

Acestea sunt doar câteva exemple de documente care pot fi necesare pentru obținerea autorizației de mediu. Este important să se consulte cerințele specifice ale autorității competente și să se asigure că dosarul de autorizare este întocmit în conformitate cu aceste cerințe.

Obținerea autorizației cu ajutorul unei firme specializate

Durabilitate - Obiectivele de dezvoltare durabilă
Sursa foto

Obținerea autorizației de mediu poate fi delegată și unei firme specializate în domeniul consultanței de mediu sau a unei firme de consultanță specializate în acte și reglementări. Aceste companii, cunoscând în detaliu legislația și procedurile specifice privind protecția mediului, pot asigura întocmirea corectă a dosarului de autorizare și pot gestiona întregul proces de obținere a autorizației de mediu în numele titularului activității.

În multe cazuri, firmele specializate în consultanță de mediu au experiență și expertiză în lucrul cu autoritățile de mediu și pot facilita comunicarea și colaborarea eficientă între titularul activității și autoritatea competentă. De asemenea, aceste companii pot oferi sfaturi și asistență în implementarea măsurilor de protecție a mediului și în respectarea obligațiilor legale pe durata desfășurării activității.

Delegarea obținerii autorizației de mediu către o firmă specializată poate aduce avantaje precum economisirea de timp și resurse, asigurarea conformității cu legislația în vigoare și evitarea posibilelor erori sau întârzieri în procesul de autorizare.

Totuși, este important ca titularul activității să aleagă o firmă de consultanță cu experiență și reputație solidă în domeniul protecției mediului pentru a asigura că procesul de obținere a autorizației de mediu este gestionat în mod eficient și conform normelor legale. EnviroCons îți stă la dispoziție pentru astfel de servicii.

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

Apartament

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.