Caută
Close this search box.
Envirocons Trading | Consultanta Protectia Mediului

CBAM: Un nou instrument al UE pentru decarbonizarea industriei

CBAM

Sursa foto

În contextul schimbărilor climatice și a nevoii urgente de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, Uniunea Europeană (UE) a implementat un nou mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). 

Acest instrument, reglementat prin Regulamentul 956/2023, urmărește să abordeze emisiile de gaze cu efect de seră încorporate în mărfurile importate și să asigure competitivitatea industriei europene pe piața globală.

Contextul legislației

Uniunea Europeană (UE) continuă să își întărească angajamentul față de combaterea schimbărilor climatice prin introducerea de noi reglementări menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

 • Regulamentul 956/2023

Regulamentul 956/2023 instituie un cadru legal pentru CBAM, stabilind măsuri care să abordeze emisiile de carbon generate de mărfurile importate în UE. 

Scopul principal al acestui regulament este de a preveni „relocarea emisiilor de carbon”, fenomen prin care companiile își mută producția în țări cu reglementări mai puțin stricte privind emisiile de carbon pentru a evita costurile suplimentare asociate politicilor de mediu din UE.

 • Regulamentul de punere în aplicare 2023/1773

Pentru a asigura o implementare eficientă și transparentă a CBAM, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de Punere în Aplicare 2023/1773, pe 17 august 2023. 

Acest regulament stabilește normele detaliate privind obligațiile de raportare în perioada de tranziție, asigurându-se că importatorii respectă noile cerințe și că mărfurile importate sunt conforme cu standardele de mediu ale UE.

Ce este CBAM și cum funcționează?

CBAM este conceput pentru a taxa emisiile de carbon ale mărfurilor importate, similar cu modul în care sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al UE taxează emisiile de carbon ale producătorilor locali. 

Ideea centrală este de a aplica un preț pentru carbonul încorporat în mărfurile importate, pentru a egaliza costurile de mediu între produsele interne și cele importate.

 • Mecanismul de funcționare

CBAM va funcționa prin emiterea de „certificate de carbon” pe care importatorii vor trebui să le achiziționeze pentru a acoperi emisiile de carbon încorporate în mărfurile pe care le aduc în UE. 

Prețul acestor certificate va reflecta costul mediu al certificatelor de emisii din cadrul ETS, asigurându-se astfel că mărfurile importate nu sunt avantajate din punct de vedere competitiv față de cele produse în UE.

 • Perioada de tranziție

Regulamentul de Punere în Aplicare 2023/1773 definește perioada de tranziție pentru CBAM, care este esențială pentru adaptarea industriei și a importatorilor la noile cerințe. În această perioadă, 1 octombrie 2023 și 31 decembrie 2025, importatorii vor avea obligația de a raporta emisiile de carbon ale mărfurilor importate fără a plăti încă pentru certificatele de carbon. 

Această fază permite colectarea de date și ajustarea mecanismului în funcție de feedback și performanță, pregătind terenul pentru aplicarea integrală a CBAM.

Impactul asupra industriei și comerțului

Implementarea CBAM va avea efecte semnificative asupra industriei și comerțului internațional.

 • Beneficii pentru mediu

Principalul beneficiu al CBAM este contribuția semnificativă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin aplicarea unui preț pentru carbonul încorporat în mărfurile importate, CBAM descurajează producția poluantă în afara UE și încurajează adoptarea unor practici de producție mai ecologice la nivel global. 

Aceasta sprijină obiectivele climatice ale UE, în special ținta de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

 • Competitivitatea industriei europene

CBAM protejează industria europeană de concurența neloială din partea țărilor cu reglementări mai puțin stricte privind emisiile de carbon. În absența CBAM, companiile din UE ar putea fi dezavantajate din cauza costurilor suplimentare asociate cu respectarea standardelor de mediu stricte. 

Prin echilibrarea acestor costuri, CBAM asigură condiții de concurență echitabile și sprijină industria europeană în tranziția sa către o economie verde.

 • Provocări și critici

Implementarea CBAM nu este lipsită de provocări. Una dintre principalele critici este legată de complexitatea și costurile administrative asociate cu monitorizarea și raportarea emisiilor de carbon pentru mărfurile importate. 

Acest lucru poate impune o povară suplimentară asupra importatorilor și autorităților vamale. În plus, există îngrijorări că CBAM ar putea provoca tensiuni comerciale cu țările care consideră măsura ca fiind protecționistă.

Obligațiile de raportare în perioada de tranziție

Regulamentul de Punere în Aplicare 2023/1773 detaliază obligațiile de raportare pentru importatori în perioada de tranziție. Aceste obligații includ:

 • Colectarea și raportarea datelor

Importatorii vor trebui să colecteze date precise despre emisiile de carbon ale mărfurilor importate. Aceste date trebuie să fie conforme cu metodologiile stabilite de UE și să fie verificate de entități independente. 

Raportarea corectă și transparentă a acestor date este esențială pentru succesul CBAM.

 • Utilizarea de calculatoare de emisii

Pentru a facilita raportarea, UE va pune la dispoziția importatorilor calculatoare de emisii care vor ajuta la determinarea emisiilor de carbon încorporate în produsele importate. Aceste instrumente vor simplifica procesul de calcul și vor asigura consistența datelor raportate.

 • Repercusiuni pentru nerespectare

Nerespectarea obligațiilor de raportare poate atrage sancțiuni severe. Importatorii care nu respectă cerințele de raportare sau care furnizează date incorecte vor fi supuși amenzilor și altor măsuri corective. 

Aceste sancțiuni sunt menite să asigure conformitatea și să descurajeze comportamentele neconforme.

Implementarea și viitorul CBAM

Sursa foto

Viitorul CBAM depinde de o implementare eficientă și de capacitatea UE de a adapta și extinde acest mecanism în funcție de necesitățile și feedback-ul din perioada de tranziție. 

 • Evaluare și ajustare

În perioada de tranziție, CBAM va fi evaluat constant pentru a identifica orice probleme sau deficiențe. Feedback-ul de la importatori și alte părți interesate va fi utilizat pentru a ajusta mecanismul și a-l face mai eficient și mai ușor de implementat. 

Aceasta include ajustarea metodologiilor de calcul al emisiilor, simplificarea proceselor administrative și îmbunătățirea transparenței.

 • Extinderea domeniului de aplicare

În viitor, este posibil ca domeniul de aplicare al CBAM să fie extins pentru a include mai multe sectoare și produse. Inițial, CBAM se aplică unor sectoare cheie cu emisii ridicate, cum ar fi cimentul, fierul și oțelul, aluminiul, îngrășămintele și energia electrică. 

Extinderea acestui domeniu va depinde de succesul implementării inițiale și de evoluțiile politicii climatice a UE.

 • Colaborare internațională

Un alt aspect important al viitorului CBAM este colaborarea internațională. UE va lucra cu partenerii săi comerciali pentru a promova standardele ecologice și a încuraja adoptarea unor politici similare în alte regiuni. 

Această colaborare este esențială pentru a preveni conflictele comerciale și pentru a asigura o abordare globală coordonată în combaterea schimbărilor climatice.

CBAM reprezintă un pas important în eforturile UE de a combate schimbările climatice și de a promova o economie verde. Prin taxarea emisiilor de carbon încorporate în mărfurile importate, acest mecanism asigură o concurență echitabilă pentru industria europeană și încurajează practici de producție mai ecologice la nivel global.

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

Apartament

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.